Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Uusi työkalu ja palvelu verkostojen kehittämiseen

Uusi työkalu ja palvelu verkostojen kehittämiseen

Julkaistu 04.04.2014

Verkostokonsultit ovat tiivistäneet pitkän kokemuksensa erilaisten verkostojen analysoinnista ja kehittämisestä uuteen työkaluun. Olemme yhdistäneet kilpailukyvyn kohottamisen, verkostoitumisen erityispiirteet sekä organisaatioiden laatuajattelun Verkoston Kuntokartoitus – työkaluun, jonka avulla voidaan nopeasti ja monipuolisesti kartoittaa verkoston tilanne ja kehitystarpeet. 

Mitä hyötyä

Verkoston Kuntokartoitus on nopea, kätevä ja edullinen keino käynnistää verkoston toiminnan kehittäminen. Kuntokartoitus on työkalu ja prosessi, joka nostaa konkreettisesti esiin verkoston kehittämiskohteet ja vahvuudet sekä osoittaa niiden merkitykset. Kartoitus kattaa koko verkoston toiminnan ja ottaa huomioon kaikkien verkostojäsenten näkemykset. Näin verkoston kehittäminen voidaan yhteiseen näkemykseen perustuen kohdistaa tarkasti oleellisiin asioihin.  Osallistujien ymmärrys verkostoitumisesta ja sen onnistumisesta yhdentyy ja syvenee prosessin myötä.  

Kenelle tarkoitettu 

Verkoston Kuntokartoitus sopii kaikkien toimialojen organisaatioille (yritykset, julkinen sektori, kolmas sektori), jotka toimivat verkostojen veturina tai jäseninä tai ylipäätänsä tekevät useampien organisaatioiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Vastaajiksi valitaan kyseisten organisaatioiden johtoryhmät tai yhteistyöstä vastaavat avainhenkilöt. Erityisesti selvitys palvelee niitä, jotka ovat valinneet verkostoitumisen ja yhteistyön strategiassaan keskeiseksi menestystekijäksi 

Lue lisää: Verkoston Kuntokartoitus 

Ota yhteys ja kysy lisätietoja: tuotevastaava Upi Heinonen, upi.heinonen@verkostokonsultit.fi , 050 5996669