Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Uusi yritys palveluverkkojen rakentamiseen

Uusi yritys palveluverkkojen rakentamiseen

Julkaistu 28.08.2008

Service Park Provider Oy on aloittanut toimintansa 

Verkostokonsultit-pl Oy on perustanut kumppaniensa kanssa uuden yrityksen, Service Park Provider Oy (SPP).  Yritys keskittyy aluksi vanhusten hoivapalveluyritysten yhteistyöverkkojen rakentamiseen ja kehittämiseen kotimaassa. Myöhemmin toimintaa on tavoitteena laajentaa kansainvälisille markkinoille ja muilla palvelualoille.

Service Park Provider Oy:n kotisivut: www.spp-finland.fi

Palveluliiketoiminta on kasvava alue, jossa tarvitaan varsinkin pienten yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyö pisimmilleen vietynä tarkoittaa strategista kumppanuutta. Yritykset toimivat silloin liiketoimintaverkkona, jolla on oma strategia ja sen toteuttamisen välineet ja kyvykkyydet. SPP:n liikeideana on auttaa vanhusten hoivapalveluyrityksiä verkottumaan ja perustamaan eri puolille Suomea hoivaverkkoja, Care Park (CAP), jotka pystyvät tarjoamaan kunnille kokonaisvaltaista, laadukasta ja toimitusvarmaa palvelua kustannustehokkaasti ja tuottavuuttaan jatkuvasti kehittäen. Usein CAP rakentuu jo toimivan veturiyrityksen, esimerkiksi vanhusten hoitokodin yhteyteen ja ympärille sen johdolla.

 Toiminta on jo käynnistynyt ja seuraavan puolen vuoden aikana lähtee suunnitellusti liikkeelle useita CAP-verkkoja. SPP on myös samanaikaisesti rakentamassa palvelujen toteuttamiseen ulkopuolista verkostoa osaavista konsulteista ja muista asiantuntijoista. SPP oman henkilöstön rekrytointi on myös jo käynnistynyt.
Pähkinänkuoressa on uuden yrityksen toimintaidea seuraava: 

Mitä: Service Park Provider Oy auttaa vanhusten hoivapalvelualalla toimivia yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan. SPP käynnistää, rakentaa ja kehittää avoimen sektorin vanhuspalveluyritysten liiketoimintaverkkoja (CAP) kumppanuudessa avaintoimijoiden ja asiakkaana olevien (julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin) palvelujen tilaajien kanssa. Avoimen sektorin ohessa mukana voi olla myös ns. kolmannen sektorin toimijoita.

Asiakastarpeet: veturiyritysten kasvu, kehittyminen ja kilpailukyky; pienten palvelutoimittajien markkinoinnin, kasvun, kehittymisen ja kilpailukyvyn turvaaminen yhteistyön ja laajempien kokonaisuuksien kautta; tilaajien hankinnan helpottaminen kokoamalla pienet palvelutuottajat suuremmaksi, paremmin hallittavaksi ja laadulliset kriteerit täyttäviksi kokonaisuudeksi.

Tarkemmin, Service Park Provider Oy:n kotisivut: www.spp-finland.fi.