Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Verkostoituvayrittäjyys, strategiana kumppanuus

Verkostoituvayrittäjyys, strategiana kumppanuus

Julkaistu 11.08.2015

Vuodenvaihteen molemmin puolin toteutettiin Päijät-Hämeessä Lahden AMK:n hallinnoimana 4-portaiset verkostoitumiskoulutukset alueen pienyrittäjille.

Porrastus oli:

- 1. pv “Johdatus verkostoyrittäjyyteen”
- 2. pv “Verkosto markkinoi ja myy – tuotteistus”
- 3. pv “Verkoston toimintatavat (prosessit) ja laatu”
- 4. pv “Verkoston johtaminen”

Kukin jakso muodosti oman kokonaisuutensa,  jotka yhdessä kattoivat verkostomaisesti toimivan yritysryppään problematiikan verkoston

suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheissa.

Jaksoja edelsi kevyt harjoite kotona valmistautumiseksi, minkä tavoitteena oli orientoida osallistuja jaksoon.  

Jaksot toteutettiin keskustelevasti ja asiakaslähtöisesti osallistujien ongelmiin painottuen.